COPYRIGHT

Het gebruik van al mijn werken is onderworpen een aantal wettelijke verplichtingen die voorzien zijn in de Wet van 30 juni 1994 inzake het auteursrecht en de naburige rechten (Belgisch Staatsblad van 27 juli 1994).

Voorafgaande toestemming:
De gebruiker moet uitdrukkelijk vooraf mijn schriftelijke toestemming tot reproductie vragen. Wanneer die toestemming niet verkregen werd mag het werk op geen enkele manier gebruikt worden.

Naamsvermelding:
De gebruiker moet mijn naam correct en ondubbelzinnig vermelden zodat het werk onmiddellijk aan mij kan worden toegeschreven. Mijn naam dient op de volgende manier vermeld te worden:  "jaar van publicatie" © Peter Jan van Aggelen.  Voor het jaar 2016 wordt de vermelding dus als volgt:  2016 © Peter Jan van Aggelen .

Eerbied voor de integriteit van het werk:
De gebruiker mag het werk niet wijzigen zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Onder 'wijzigen' wordt verstaan: digitale fotobewerkingen betreffende kleur, filters, scherpte, contrast, formaat, kadrage, ed. uitvoeren.

Intuitu personae karakter:
Iedere toelating tot reproductie wordt persoonlijk toegekend en kan niet worden afgestaan aan derden zonder mijn uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verantwoordelijkheid van de gebruiker:
Het gebruik van mijn werken gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de gebruiker. Hij alleen is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de nodige vergunningen met betrekking tot de personen die op de werken zijn afgebeeld, alsook voor de gepubliceerde onderschriften en de context waarin mijn werken gereproduceerd worden.

Schadevergoedingen:
Zowel SOFAM als ikzelf behouden ons het recht voor, om naast de gebruikelijke reproductierechten, schadevergoedingen te eisen indien bovenstaande wettelijke principes van het auteursrecht niet gerespecteerd worden.

Met vragen over de auteursrechten verwijs ik iedere gebruiker naar SOFAM, de Auteursmaatschappij in het domein van de Visuele Kunsten, waarvan hieronder de gegevens vermeld staan:
Courtenslaan 131
1030 Brussel
Tel: 02/726.98.00
Fax: 02/705.34.22
URL: http://www.sofam.be
Mail: info@sofam.be

home

home